1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website minoxidillotion.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door Martin Riehl samengesteld uit verschillende bronnen. Nadat hij zelf al 10 jaar bezig is met de strijd tegen haarverlies, en vele jaren onderzoek heeft gedaan naar de werkzame middelen is deze kennis vertaald naar de content die geplaatst is in de verschillende artikelen.
4. De content is door voornoemde eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
7. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.
Wij behouden ons alle rechten voor.